asphem

Vi som jobbar med Asphem

Asphem drivs av Lindberg Utveckling AB.

Börje Lindberg
Familjehemskonsulent
070-697 42 17
borje@luvab.se
Börje är författare, socionom och handledare inom psykosocialt arbete. Han har själv varit familjehemsförälder samt varit verksam som bland annat socialsekreterare, rektor och institutionschef.
Carolina Lindberg
AST-handledare
072- 245 42 17
carolina@luvab.se
Carolina är författare, pedagog och handledare inom AST. Hon har erfarenhet av att växa upp som biologiskt barn i familjehem. Carolina håller utbildningar och handleder personalgrupper om AST och funktionsnedsättningsfrågor. Hon har erfarenhet från bland annat habilitering och daglig verksamhet.
Gull-Britt Lindberg
Socionom
070-645 42 17
gull-britt@luvab.se
Gull-Britt är socionom med erfarenhet av att själv vara familjehem. Hon har också arbetat inom socialtjänsten samt på familjecentral. Inom Asphem arbetar hon främst med utredningar av familjehem.
asphem, asplöv